Thursday, June 20, 2024
 • ordinacija1.jpg
 • ordinacija2.jpg
 • ordinacija3.jpg
 • ordinacija4.jpg
 • ordinacija5.jpg
 • ordinacija6.jpg
 • ordinacija7.jpg
 • ordinacija8.jpg
 • ordinacija9.jpg
 • ordinacija10.jpg
 • ordinacija11.jpg
 • ordinacija12.jpg

KARDIOLOGIJA:

 
Kardiovaskularne bolesti su danas najčešći uzrok smrti u Srbiji. Prevencija, rana dijagnostika i pravilno lečenje su od neprocenjivog značaja za pacijente, kako bi sačuvali i produžili kvalitetan život. Bolestima srca i krvnih sudova bave se internisti – kardiolozi.
Otkriti i proceniti faktore rizika kao što su dijabetes, gojaznost, pušenje, povišene masnoće, povišen krvni pritisak, genetika i pravilno usmeriti pacijenta da ih smanji i kontroliše je primarni cilj. Na taj način smanjujemo rizik za dobijanje kardiovaskularnih bolesti i nagle srčane smrti.
Najčešće bolesti kardiovaskularnog sistema su:
Hipertenzija ( povišen krvni pritisak )
Ishemijska bolest srca ( angina pektoris i infarkt miokarda)
Poremećaji ritma rada srca (tahikardija ( ubrzan rad srca ), bradikardija ( usporen rad srca ), aritmije ( nepravilan rad srca ),... )
Sinkopa ( gubici svesti )
Srčana insuficijencija
Kardiomiopatije ( dilatativna,hipertrofična, restriktivna )
Valvularne mane srca ( Mitralna stenoza, mitralna insuficijencija, prolaps mitralne valvule, aortna stenoza i insuficijencija, .... )
U našoj poliklinici moguće je obaviti: kardiološki pregled sa EKG-om, UZ srca, 24-časovni holter EKG.
Vrhunski stručnjaci Vam stoje na raspolaganju

 

.-        KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-OM

-        UZ SRCA

-        HOLTER EKG (24-časovni EKG)

 

 

EKG

 

Elektrokardiogram (EKG) je crtež koji proizvodi elektrokardiograf, uređaj koji beleži električnu aktivnost srca u vremenu. Analiza različitih talasa i vektora depolarizacije i repolarizacije dovodi do značajnih podataka u dijagnostici bolesti.

Neke od primena EKG-a:

-EKG je zlatni standard u dijagnozi srčanih aritmija

-Nalaz EKG-a utiče na terapiju i procenu rizika kod bolesnika sa sumnjom na akutni infarkt miokarda

-Pomaže u dijagnostici poremećaja elektrolita (npr.hiperkalemija i hipokalemija)

-EKG se koristi u skriningu za ishemijsku bolest srca u ergometriji

-EKG može biti povremeno koristan u nesrčanim bolestima kao što su plućna embolija i hipotermija.

 

ULTRAZVUK SRCA

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Color-doppler tehnika omogućava vizuelizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Velike su mogućnosti ultrazvučne dijagnostike u sledećim stanjima:

Primarne kardiomiopatije – bolesti srčanog mišića (dilatativne, hipertrofične, restrikcijske i infiltrativne)

Bolesti srčanih zalistaka (stenoze - „suženja", prolapsi, regurgitacije itd.)

Urođene srčane mane (pretkomorski, komorski i septalni defekti, sve njihove varijante i kombinacije, tetralogija i pentalogija Fallot itd.)

Intrakardijalne promene (tumori i ciste perikarda i srčanog mišića, ehinokokne ciste, pretkomorski i komorski krvni ugrušci itd.)

Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati I u najranijoj životnoj dobi.

 

 

HOLTER EKG-24h

Holter monitoring je metoda kojom se kontroliše stanje pacijenta i postavlja dijagnoza o eventualnom postojanju aritmija, ishemije ili nekog drugog srčanog poremećaja.

Obavlja se tako što se vrši neprekidno snimanje EKG-a tokom 24 ili 48 časova. Na magnetnoj traci se zapisuju nalazi a zatim se komjuterskom analizom svih srčanih kontrakcija za to vreme (kojih u proseku ima oko 100 000) registruju poremećaji ritma i ishemije, sa tačnim vremenom pojavljivanja odnosno događanja. Za ovo vreme (24 ili 48 sati), pacijent se normalno ponaša, odnosno obavlja sve svoje uobičaje neaktivnosti.

Pacijent je jedino u obavezi da beleži simptome, eventualne tegobe, opiše ih i zabeleži vreme njihovog opažanja. Ti podaci kasnije predstavljaju odličan način za poređenje onoga što je zapisano na traci.

Indikacije za sprovođenje Holter monitoringa su:

Otkrivanje težih oblika aritmija, ishemije miokarda, praćenje dejstva antiaritmičnih lekova, vazodilatatora, antagonista kalcijuma, efekta operacije, rehabilitacije posle infarkta, postavljanje indikacije za implantaciju trajnog pejsmejkera i druge.

 
Brown Blue Orange